Kongresprogram

Se nærmere på de 67 indlæg på årets kvægkongres. 

62. Nyttige tips og tricks i DMS 

Få en lyn-gennemgang af 20 nyttige tips og tricks i DMS, der kan gøre din hverdag mere effektiv. Holdet bag DMS viser features på tværs af DMS-modulerne – bl.a. med udgangspunkt i de mest hyppige henvendelser i vores kundecenter.  

Ditlev Rosendahl Baun
Konsulent, SEGES Innovation 
Tine Hejgaard Sørensen
IT-specialkonsulent, SEGES Innovation 

63. Den gode samtalekultur på tværs af generationer  

Arbejdspladser er et fællesskab, og en god arbejdskultur er vigtig. Få inspiration til at skabe en god, imødekommende og lyttende arbejdskultur. Fokus vil være forskellen i kommunikation på tværs af generationer. Med praktiske råd og humor inviteres du til at tage del i samtalen og bliver rustet til gode samtaler i hverdagen – både på jobbet og i privaten.   

Frederik Svinth
Founder & CEO, Snakspil
 

64. Kan vi måle koens velfærd? 

SEGES Innovation har besøgt 60 malkekvægsbesætninger og målt på dyrevelfærden. Vi fortæller om velfærden i besætningerne, og hvad der især betyder noget for en god dyrevelfærd. Du hører også, hvordan vi målte dyrevelfærden, og om hvordan metoden kan bruges i din egen stald.  

Peter Raundal
Teamleder, SEGES Innovation 
Søren Kørup Christensen
Konsulent, SEGES Innovation
 

65. Forlænget laktation 

I dette indlæg får du de endelige resultater fra 48 danske besætninger, der i en årrække var med i undersøgelsen Optimal strategi for laktationslængde på ko- og besætningsniveau. Du får desuden viden om, hvordan man kan håndtere, at der er flere køer i brunst.   

Mogens Agerbo Krogh
Dyrlæge, ph.d., Lektor, Aarhus Universitet
 
Vivi Thorup
Adjunkt, Aarhus Universitet
 

66. Ny viden om staldfodring med frisk græs  

Staldfodring med frisk græs kan være en attraktiv mulighed i foderforsyningen og kan mindske indkøbet af kraftfoder. Med udgangspunkt i nye intensivforsøg og forsøg i praksis giver vi et indblik i udbytter fra marken, effekt i stalden og effekt på køernes metanudledning.  

Mogens Larsen
Seniorforsker, Aarhus Universitet
Irene Fisker
Specialkonsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
 

67. Workshop: Cork screw claws and other claw lesions

The numbers of cork screw claws increases and in some herds more than half of the cows have severe lesions. In this workshop we bring claws from slaugthered cows having cork screw and other lesions so you can see and examinate them. We also bring the newest knowledge and why it is so important that you can recognize the lesions. 

Nynne Capion
Associate Professor, University of Copenhagen
 
Christina Christensen
Veterinarian, Kvægdyrlægerne ApS 
Amalie Meinert Rinken
Veterinarian, Kvægdyrlægerne Salling-Fjends