Kongresprogram

Se nærmere på de 67 indlæg på årets kvægkongres. 

44. Omlægning af kostalden til anden produktion 

Der er stigende interesse for at omlægge tidligere malkekvægsstalde til slagtekalve – Premium Kvier eller kvier til malkekøer. Men hvordan gøres det bedst, og hvilke udfordringer er der? Via praktiske eksempler får du ideer til at omlægge en tidligere kostald til anden produktion, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til ombygning, indretning og krav til restbeløb.  

Terese Jarltoft
Slagtekalverådgiver, SAGRO
 
Anja Juul Freudendal
Chefkonsulent, SEGES Innovation
 

45. Nye tal på dansk oksekøds klimaaftryk 

I Danmark produceres en stor del af oksekødet i forbindelse med mælkeproduktionen, mens en mindre del kommer fra kødkvæg. Det har betydning for klimaaftrykker pr. kg oksekød. Få de nyeste resultater for klimaaftrykket af den samlede oksekødsproduktion i Danmark. Hør også, hvad der kan opnås ved at ændre i det indbyrdes omfang af de forskellige driftsgrene.  

Mogens Vestergaard
Chefkonsulent, SEGES Innovation
 
Martin Øvli Kristensen
Specialkonsulent, SEGES Innovation
 

46. Bedre arbejdssikkerhed for nye medarbejdere

Landbruget er afhængigt af at tilbyde attraktive lærepladser, hvor de unge kommer sikkert igennem deres læretid. Men ulykkesraten er for høj i landbruget – særligt blandt unge. Hør, om den nyeste forskning på området og en ny guide til landmænd om den gode opstart.  

Kent Jacob Nielsen
Seniorforsker, Regionshospital Gødstrup
Christina Edstrand
Arbejdsmiljøchef, SEGES Innovation
 

47. Sundheden i ko-kalv-systemer med ammetanter 

Ammetantesystemer anvendes af nogle landmænd for at øge velfærden hos de små kalve. Men hvordan fungerer det i praksis? Hvilke sundhedsmæssige fordele og udfordringer er der? Vi præsenterer nye resultater fra danske malkekvægsbesætninger, hvor ko og kalv går sammen i længere tid. Hør, om de praktiske erfaringer, Martin Krogsgaard har gjort sig.  

Martin Krogsgaard
Mælkeproducent,
Borupgårde 
Mette Bisgaard Petersen
Adjunkt, Københavns Universitet

48. Hold dit kimtal og sporer lavt – og få fuldt kvalitetstillæg 

Et for højt kimtal samt for mange sporer i tankmælken er dyrt i forhold til manglende kvalitetstillæg, og så forringer det også mælkens kvalitet til videre produktion. I dette indlæg får du praktiske råd til at holde kimtal og antallet af sporer lavt. Du hører også om, hvad du kan gøre, hvis tallene er for høje.  

Jan Støve
Mælkekvalitetsrådgiver, SEGES Innovation
 

49. EasyCow – your everyday digital tool 

Get a short introduction to EasyCow and the most important tips for everyday use. We help you get EasyCow on your phone, right at your fingertips, and answer all your questions.  

Nina Kloster, Senior Consultant, SEGES Innovation 
Ditlev Rosendahl Baun, Consultant, SEGES Innovation