Kongresprogram

Se nærmere på de 67 indlæg på årets kvægkongres. 

38. Sådan blev jeg selvstændig mælkeproducent

Man behøver ikke at købe en stor ejendom med masser af gæld for at blive selvstændig landmand. Der er også andre og billigere måder at komme i gang på. Få Marks historie om, hvordan han kom i gang som selvstændig. Hør, hvad der er gået rigtig godt, hvad der har været udfordrende, og hvad hans fremtidsplaner er.

Sune Hallberg, driftsøkonom, Landbrugsrådgivning Syd 
Mark Hausted, mælkeproducent, Hausted Jersey 

39. Bovaer afprøvning hos Arla Foods leverandører 

Arla Foods har i 2022-23 testet Bovaer på en række danske malkekvægsbedrifter for at se, hvordan stoffet virker i praksis. SEGES Innovation har målt metanudledningen på fire af bedrifterne. Du får de nyeste resultater fra forsøget, og Arla Foods giver et bud på, hvordan de ser fremtiden for Bovaer hos deres mælkeproducenter.  

Lars Kousgaard
Regional MS Manager, Arla Foods
Nicolaj Ingemann Nielsen
Chefkonsulent, SEGES Innovation
 
 

40. Faste ugehold giver rytme og stabilitet 

Hør, hvordan du bør tilstræbe et jævnt flow af kælvninger, malkende køer og goldkøer uge for uge. Det giver stabilitet i arbejdsmængden, bedre udnyttelse af staldkapaciteten og bedre sundhed. Se, hvordan du med ”besætningsflow” i DMS kan beslutte dine kommende handlinger og udsætninger.  

Susanne Pejstrup
Ejer, Lean Farming®
 
Lars Arne Hjort Nielsen
Specialkonsulent, SEGES Innovation 

41. Bedre opstart efter tvillingefødsel 

Flere landmænd oplever et stigende antal tvillingefødsler. Få svar på, om der er noget om snakken. Hør også om erfaringer med scanning for tvillingedrægtigheder, og hvad du kan gøre, hvis en ko er drægtig med tvillinger. Vi tager desuden fat i, hvordan du sikrer den bedst mulige opstart, hvis du vælger at lade koen kælve med tvillinger.

Line Fruergaard-Roed
Dyrlæge, VikingDanmark
 
Tobias Volhøj
Kvægfagdyrlæge, Vendsyssel Landdyrlæger
 

42. Grovfoderproduktion i et varmere og mere ustabilt klima  

Klimaet er blevet varmere – ikke mindst i sensommeren, men ændrer det dyrkningsstrategien for grovfoder, herunder anbefalingerne for høsttidspunktet i majshelsæd og slætstrategien i kløvergræs? Hør resultaterne fra nye dyrkningsforsøg med majs og slætantal i typeblandinger i kløvergræs. I dette indlæg bliver du opdateret på den nyeste viden til at optimere din grovfoderproduktion 

Martin Mikkelsen
Landskonsulent, SEGES Innovation
 
Torben S. Frandsen
Landskonsulent, SEGES Innovation
 

43. Safety first for everyone at the farm  

Get motivated to always put your own and colleagues’ safety first in order to avoid accidents and damage to people and equipment. This presentation is based on experience with risks and accidents on dairy farms and exemplifies how to talk about it and prioritize safety on the farm.  

Per Jørgensen
Specialist, Occupational Health and Safety, SEGES Innovation
Per Hougaard
Dairy Farmer