Kongresprogram

Se nærmere på de 67 indlæg på årets kvægkongres. 

30. Calf production in the future

Calf care is changing, creating a “new normal.” Farmers are wondering how long to keep calves and where to send them. There might be new rules for moving calves in the EU, and the export market is shifting. In this session the challenges and solutions for the future of calf management will be discussed.

Alex Datema, Director Food & Agri, Rabobank Netherlands
Karsten Willumsen, Board Member, Danish Crown Beef 
Facilitator: Ida M.L.D. Storm, Director, The Danish Agriculture & Food Council

31. Strategi – en fælles platform  

Da Stursbøl ApS fik tre ejere, skulle der en fælles retning til. Ikke mindst fordi udvidelsen omfattede både ejerkreds, produktion og medarbejderstab. Strategien er kendt af ejerne selv, medarbejderne og samarbejdspartnere. ”Vi gør ikke noget specielt, vi har bare en strategi, der kan handles efter,” lyder det. Hør Marks bud på en nedskrevet strategi, der kan bruges i dagligdagen.

Mark Timmerman
Mælkeproducent, Stursbøl ApS
 

32. Bovaer afprøvning hos Arla Foods leverandører 

Arla Foods har i 2022-23 testet Bovaer på en række danske malkekvægsbedrifter for at se, hvordan stoffet virker i praksis. SEGES Innovation har målt metanudledningen på fire af bedrifterne. Du får de nyeste resultater fra forsøget, og Arla Foods giver et bud på, hvordan de ser fremtiden for Bovaer hos deres mælkeproducenter.  

Nicolaj Ingemann Nielsen
Chefkonsulent, SEGES Innovation
 
Maike Brask
Sustainability Specialist, Arla Foods
 

HOLSTEIN
33. Sådan gør jeg

I år er det 10 år siden Jacob startede op som selvstændig landmand med AP Pension i ryggen. I dag er det blevet til 22 millioner kg mælk og 1.600 køer fordelt på to gårde. Du får et indblik i driftsledelsen af 25 medarbejdere og hvordan høj ydelse og mange køer lykkedes. Jacob har en stærk avlsinteresse, så du vil ligeledes høre om hans tanker om hvordan en Holstein ko skal se ud, og hvordan han i praksis prøver at nå dertil.    

Jacob Therkildsen
Mælkeproducent, Nygård

RDM
34. Samspil mellem produktion og dyrevelfærd

Køer bliver målt på, hvor meget mælk de kan producere. Hvor står vi, når der ses på dyrenes velfærd og helt generelt deres mulighed for at udfolde sig? I indlægget giver Bengt Holst et kritisk syn på den traditionelle værdisætning af produktionsdyrene og udfordrer de benyttede avlsmål.

Bengt Holst
Formand, Det Dyreetiske Råd

JERSEY
35. Den værdifulde ledelsesfunktion

Gennem det seneste halvandet år er Tastum Jerseys ejer og medarbejdere flere gange blevet hædret, hvilket er meget velfortjent. Dette skyldes blandt andet, at medarbejder- og driftsledelse går op i en højere enhed, når opgaverne tildeles den med de bedste kompetencer og største indsigt. Bag hæderen og det fantastiske arbejdsmiljø spiller ledelsen en meget betydelig rolle – en rolle som ikke er så synlig udadtil, men som du kan blive meget klogere på.  

Kristina Houmøller Søgaard, Development Manager, Tastum Jersey
Thomas Houmøller Søgaard, mælkeproducent, Tastum Jersey
Anne-Mette Søndergaard, produktchef, Danish Agro 

36. Lær af elitens kalvepassere

Udvalgte landmænd og kalvepassere fra en række malkekvægsbedrifter arbejder målrettet på at optimere deres kalvepasning, så de sikrer de bedste kvier til eget opdræt og samtidig får gode robuste tyre- og krydsningskalve, der klarer sig godt i slagtekalveproduktionen. De samarbejder efter staldskoleprincippet i projektet Optimering af småkalves sundhed, trivsel og velfærd. Lær af deres første erfaringer. 

Lene Agerskov
Kvægfagdyrlæge, LVK
 
Louise Boutrup Vestergaard
Driftsleder, Klink Økologi 

37. Kødkvæg – udfordringer og muligheder i fremtiden

I forbindelse med den grønne omstilling overvejes det at tage 600.000 hektar landbrugsjord ud af traditionel drift. Hvordan skal denne jord bruges? Græs eller afgræsning? Har kødkvæg eller krydsningsafkom fra malkekøer en rolle? Ved holistisk græsning kan humusindholdet i jorden øges, og kulstof bindes som en ekstra fordel. Kunne det være her, vi havde et bidrag til løsningen? 

Gitte Grønbæk, tidl. direktør for Dansk Kvæg 
Michael Kjerkegaard, landmand , Eskelyst