Kongresprogram

Se nærmere på de 67 indlæg på årets kvægkongres. 

15. Den finansielle sektors forventninger til kvægbrugene 

Verden er omskiftelig. Sektoren har haft nogle gode økonomiske år, men er også påvirket af udefrakommende faktorer så som krigen i Ukraine. Så hvordan vurderes den finansielle situation i mælkeproduktionen? Er der nye krav til nulpunktspriser og finansiering – også i forhold til ESG-rapportering? Og hvad med 2034 problematikken?  Få Nordeas syn på sagen.  

Morten Riget 
Landbrugsdirektør, Nordea
 

16. High management in a herd with 4,200 cows

Get inspired and hear how Siemers Holsteins works with leadership, feeding, sustainability, and other management aspects on their farm in Wisconsin. It begins with intensive care of the calves, selecting the best heifers to achieve a production of 17,300 kg of milk with 1,200 kg of fat+protein value per cow per year. 

Jordan Siemers
General Manager, 
Siemers Holsteins, USA
 

17. Hvad betyder afgræsning for køernes metanudskillelse? 

Internationale forsøg har sat fokus på, hvordan afgræsning påvirker køernes metanudledning. Men hvordan ser det ud under danske forhold? Få resultaterne fra de første danske undersøgelser og perspektiverne for fremtiden.   

Nicolaj Ingemann Nielsen
Chefkonsulent, SEGES Innovation
 
Martin Øvli Kristensen
Specialkonsulent, SEGES Innovation
 

18. Det veterinære beredskabs svar på Bluetongue og andre smitsomme sygdomme

Bluetongue i Holland og kvægtuberkulose i Norge er to eksempler på udbrud af alvorlige smitsomme kvægsygdomme. Kan det ske hos os? Hør, hvordan det veterinære beredskab fungerer – hvordan vi overvåger landet for nyudbrud og sørger for at bekæmpe en indtrængen kvægsygdom. Hør også, hvordan du selv bidrager til at undgå, at en alvorlig smitsom sygdom rammer os.

Erik Rattenborg, specialkonsulent, SEGES Innovation 
Betina B. Tvistholm, kvægfagdyrlæge, SEGES Innovation 
Malene Budde, kvægfagdyrlæge, SEGES Innovation 
Lars Pedersen, kvægfagdyrlæge, SEGES Innovation 

19. Klimakampen i kvægstalden – løsninger nu og i fremtiden

Hvordan får vi nedbragt vores klimaaftryk, hvis vi ikke kun skal tale om foderadditiver? Hør om virkemidler og teknologier indenfor miljø og klima, som kan blive en del af det daglige arbejde i stald og lager. Hvad kan vi gøre allerede i morgen, og hvilke løsninger findes på længere sigt?  

Anja Juul Freudendal
Chefkonsulent, SEGES Innovation
 
Michael Holm
Chefkonsulent, SEGES Innovation
 

20. Sådan forbedrer du råmælkskvaliteten

Tilstrækkelig forsyning med god råmælk kan have livslang effekt på kalves sundhed og produktivitet. Det er dog en udfordring, at der ikke altid er nok råmælk af høj kvalitet til at sikre en god passiv immunisering af alle nyfødte kalve. Her kan du høre, hvordan godt management kan forbedre både mængden og kvaliteten af råmælk, og hvordan ultrafiltrering kan bidrage hertil i fremtiden.

Terese Jarltoft
Slagtekalverådgiver, SAGRO

21. Usynligt hegn til naturafgræsning  

I Norge har GPS-halsbånd og virtuelle hegn gjort afgræsning markant nemmere, fordi det ikke kræver, at der fysisk skal opsættes elektrisk hegn. Projekt Virtuelt Hegn Fanø har fået en særlig tilladelse til at teste udstyret under danske forhold, og en gruppe køer på Fanø har medvirket i testen. Vi præsenterer resultater og erfaringer samt mulige perspektiver.  

Aage Kristian Olsen Alstrup
Specialdyrlæge, Aarhus Universitet
 
Michael Baun
Fanø Maskinstation Michael Baun