Kongresprogram

Se nærmere på de 67 indlæg på årets kvægkongres. 

1. Foderlicitation – få den bedste pris på kraftfoder og mineraler 

En licitation på foderblandinger og mineraler sikrer, at firmaerne giver sammenlignelige bud, så man trygt kan vælge det bedste tilbud. Rådgivningssamarbejdet KoViden har udviklet et koncept, som gør det lettere at indhente tilbud og dermed få den bedste pris.  

Rina Oldager Miehs 
Kvægbrugskonsulent, Syddansk Kvæg
Bruno Lyskjær Due
Faglig leder, SAGRO

2. Kunstig intelligens – helt lavpraktisk 

Kunstig intelligens er på alles læber. Men hvad er det egentligt, og hvordan kan du udnytte teknologiens potentiale? Den unge prisbelønnede indlægsholder giver os indblik i både historien om kunstig intelligens, samt hvordan teknologien virker. Du får spændende smagsprøver, der viser potentialet i kunstig intelligens – og de risici, der gemmer sig under overfladen.  

Mads Ingemann Lorentzen
Co-founder & CEO,
HumAId
 

3. Betydning af en CO2-afgift  her og nu

Inden for kort tid kan en CO2-afgift blive en realitet for dansk landbrug. Svarer-udvalget har for nyligt udgivet en rapport, som præsenterer løsninger til, hvordan en afgift kan implementeres. Hør om de forskellige mulige løsninger, og hvordan de vil kunne påvirke dansk kvægproduktion her og nu.  

Martin Kristian Brauer
Områdedirektør, Landbrug & Fødevarer
 

4. Sunde, stærke kvier giver robuste køer og god økonomi

Den nyfødte kvie skal helst blive til en højt producerende malkeko, men nogle falder fra for tidligt. Vi vil vise, hvordan du i DMS kan arbejde henimod sunde, stærke kælvekvier og bedre holdbarhed hos dine malkekøer. Ved hjælp af SimHerd ser vi på den økonomiske gevinst, der kan opnås ved disse forbedringer.

Lars Arne Hjort Nielsen
Specialkonsulent, SEGES Innovation 
Bodil Højlund Nielsen
Konsulent, SimHerd 

5. Dyrkning af grovfoder i kvælstoffølsomme områder 

Der er udsigt til strammere krav om reduktion af kvælstoftabet i flere kvælstoffølsomme områder. Vi ser på, hvordan grovfodersædskiftet og dyrkningsmetoderne skal tilpasses for at reducere udledningen.  

Nanna Hellum Kristensen
Planteavlskonsulent, Agri Nord 
Søren Kolind Hvid
Landskonsulent, SEGES Innovation
 

6. Erfaringer med produktion af Premium Kvier  

Produktion af Premium Kvier er et godt alternativ til eksport af kalve. De første dyr i konceptet Premium Kvier blev slagtet i efteråret 2022. Her halvandet år efter har vi en del erfaringer med, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer knap så godt i forhold til fodring, opstaldningsforhold og afgræsning. En landmand og en rådgiver deler ud af deres erfaringer. 

Kristian Sørensen
Slagtekalveproducent, Tranbjerg Østergaard A/S
 
Flemming Hølmkær
Ejerkonsulent, Danish Crown Beef

7. Sådan påvirker motion og protein dine goldkøer 

Indlægget opsummerer tre års forsøg på Danmarks Kvægforskningscenter med fokus på fasefodring af goldkøer. I indlægget præsenteres, hvordan køernes foderoptagelse, syrebase-balance, calciumstofskifte og mælkeproduktion i tidlig laktation påvirkes af fodring og motion i goldperioden og umiddelbart efter kælvning.  

Niels Bastian Kristensen
Lektor, Aarhus Universitet